Copripiumino Batuffolo 404

cm. 135x200  155x220
       200x200  240x220

Copripiumino Batuffolo 113

cm. 135x200  155x220
       200x200  240x220

Copripiumino Batuffolo 1130

cm. 135x200  155x220
       200x200  240x220